čtvrtek 20. května 2010

28. den - 19. května 2010

a jeden povídá přátelé, netvařte se tak kysele, cožpak to není veselé, vždyť nám patří moře celé...
a tak pluli dál a dál, jeden z nich na kytaru hrál, a tak pluli den celý , až na ostrůvek Atolový...
a tam žila jedna babice, v břiše jí kručelo velice, sežrala citronky i s kůrou a tak skončila baladu mou...  :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat